VRTEC  PIKAPOLONICA CERKVENJAK

 

Delovni čas:

Vsak delovni dan

od 5.30 do 17.00

 

Telefon:

02/729-58-50

 

Telefon igralnice:

  • rdeča igralnica:    02/729-58-56

  • vijolična igralnica: 02/729-58-51

  • oranžna igralnica: 02/729-58-52

  • zelena igralnica:   02/729-58-53

  • rumena igralnica:  02/729-58-54

  • modra igralnica:    02/729-58-55

 

Aktualne novice:

Skupni javni vpis novincev v Vrtec Cerkvenjak in Vrtec Vitomarci za š. l. 2019/20  Novo!

Vloga za vpis otroka v vrtec - Cerkvenjak


40. obletnica Vrtca Cerkvenjak23. 11. 2018

 

EKO gozdna igralnica, 2017/18   Video

Projekt Turizem, 2017/18  

Foto oddelki 2017/2018

Teden otroka 2017 "Ko bom velik-a, bom ..."

Materinski dan 2017  Video, EKO igre 2017  Video


 

Pretekli dogodki:

 

Foto oddelki 2016/2017

Dejavnosti v vrtcu Cerkvenjak 2016-17 (Zima '16-17, Mamicam za praznik)

Teden - mesec otroka v vrtcu (program dejavnosti), oktober 2016

EKO dejavnosti v aprilu 2016 

Mozaik dejavnosti - oktober 2015

Teden - mesec otroka v vrtcu (program dejavnosti), oktober. 2015

 

Zaključna prireditev "S PRIJATELJI V POLETJE", 16. 6. 2015

Aktivnosti v decembru 2014

Jesen 2014 v novem vrtcu

Ogled ekološke kmetije v Kunovi, okt. 2014

Novi vrtec v Cerkvenjaku, sept. 2014

S prireditve Vrtec se poslavlja, junij 2013

Dejavnosti vrtca 2012/13

Božiček v vrtcu 2012

EKO vrtec (starejši dogodki)


 

  ORGANIZIRANOST VRTCA

 

Vrtec deluje kot organizacijska enota skupnega zavoda OŠ Cerkvenjak – Vitomarci od leta 1999. Vrtec ima organizirano prehrano in urejen igralni park.

V mesecu septembru 2014 smo se preselili v nove prostore nizko energetskega pet oddelčnega vrtca. Otvoritev novega vrtca je bila 26. 9. 2014.

V juniju 2005 je postal EKO vrtec. Šolsko leto 2007-2008 je bilo zaznamovano s praznovanjem 30. obletnice delovanja vrtca.

Vrtec ima šest oddelkov, v katerih je vključenih 100 otrok  Za otroke skrbi dvanajst usposobljenih strokovnih delavk, od tega šest vzgojiteljic in šest pomočnic.

 

1. ODDELEK -  starost otrok 1 leto

Tamara Majerič, vzgojiteljica

 

2. ODDELEK  - otroci od 1 – 2 let          

Špela Petrovič, vzgojiteljica

Nina Arnuš, pomočnica vzgojiteljice

 

3. ODDELEK – otroci od 2 – 3 let

Sabina Gaberc, vzgojiteljica

Katja Simončič, pomočnica vzgojiteljice

 

4. ODDELEK – otroci od 3 – 4 let

Zinka Lorenčič, vzgojiteljica

Irena Kozar, pomočnica vzgojiteljice

 

5. ODDELEK – otroci od 4- 5 let

Rozina Čuček, vzgojiteljica

Saša Horvat, pomočnica vzgojiteljice

 

6. ODDELEK – otroci od 5 - 6 let

Karmen Borko, vzgojiteljica

Katja Kukovec, pomočnica vzgojiteljice

 

Karmen Borko, vodja vrtca

 

Danica Perkovič: kuharica, perica

Jožica Šegula in Jelka Roj: snažilki

 

 

 

VSTOP NOVINCEV V VRTEC

Vrtec je za otroka prvi pomembni korak iz domačega, varnega gnezda v svet, ki ga bo otrok še dolgo spoznaval. Ob prvem zapuščanju domačega okolja, se otrok srečuje z ločevanjem od staršev in družine, zato je zelo pomembno, da so te izkušnje za otroka čim manj boleče in stresne.

Vsem otrokom, ki vstopajo v naš vrtec želimo zagotoviti postopen, harmoničen prehod iz družine v vrtec, kar pa lahko zagotovimo le s pomočjo staršev in sodelovanjem otrokove družine.

Svojemu otroku pa tudi sebi, boste pri vključevanju v vrtec najbolje pomagali, če boste prisluhnili našim izkušnjam in nasvetom.

Za lažje uvajanje vašega otroka v življenje in delo vrtca vam priporočamo:

-          pogovor z vzgojiteljico vašega otroka;

-          v času delovanja vrtca z vašim otrokom večkrat obiščite skupino, v katero nameravate vključiti vašega otroka;

-          zaupajte čimveč o vašem otroku našim strokovnim delavkam, da bodo lažje prisluhnile potrebam in željam vaših otrok.

 

VIZIJA VRTCA

S spoštljivimi medsebojnimi odnosi ustvarjajmo vrtec in šolo s kvalitetnim vseživljenjskim učenjem in razvijanjem pozitivnih vrednot.

 

 PREDSTAVITEV PROGRAMOV

Programi predšolske vzgoje  so namenjeni otrokom od zaključka porodniškega dopusta staršev do vstopa v šolo in obsegajo vzgojo in izobraževanje, varstvo in prehrano otrok.

V vrtcu izvajamo dnevni program, obogatitveni in dodatni program.

Vsebina programov je določena z letnim delovnim in vzgojnim načrtom, ki je usklajen z enotnim delovanjem  zavoda.

 

PODROČJA DEJAVNOSTI: gibanje, jezik, umetnost, družba, narava, matematika.

 

GLOBALNI CILJI:

-          omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok;

-          doživljanje, spoznavanje in uživanje v umetnosti;

-          razvijanje različnih oblik medsebojnega komuniciranja;

-          spoznavanje okolja;

-          spodbujanje različnih pristopov za lažje razumevanje in pridobivanje vseživljenjskih znanj.

 

DEJAVNOSTI  VRTCA:

-          praznovanje rojstnih dni

-          pohodi in kratki izleti

-          ogled lutkovnih predstav

-          obiski knjižnice

-          plesni vrtec

-          tečaj tujega jezika

-          vrtec v naravi

-          živ – žav med skupinami

-          razstave risbic in izdelkov otrok

-          rekreativne ure

-          natečaji in humanitarne akcije

-          zdravstvena in zobozdravstvena preventiva

-          projekti: EKO PROJEKT, ZDRAVJE V  VRTCU, KULTURNE DEJAVNOSTI, Z IGRO DO PRVIH TURISTIČNIH KORAKOV.

-          hospitacije in praktično pedagoško delo dijakov in študentov

-          srečanja, delavnice za starše in otroke

 

 

PREDNOSTNE NALOGE:

1. Intenzivno sodelovanje s šolsko svetovalno službo – otroci s posebni potrebami.

2. Priprave na praznovanje 40. obletnice delovanja vrtca v Cerkvenjaku.

 

DAN V VRTCU

                            ČAS

                     DEJAVNOST

5.30 – 8.00

Prihod otrok in sprejem, individualne dejavnosti.

8.00 – 8.45

Zajtrk, osebna nega.

8.45 – 11.00

Usmerjene dejavnosti v prostoru in na prostem.

11.00 – 12.00

Osebna nega, kosilo, priprava na počitek.

12.00 – 14.00

Počitek, tihe dejavnosti.

14.00 – 17.00

Malica, dejavnosti v prostoru in na prostem, odhod domov

 

 SODELOVANJE S STARŠI

 Sodelovanje s starši oblikujemo na različne načine: v obliki roditeljskih sestankov, pogovornih ur,

 organih v zavodu in različnih drugih oblikah sodelovanja s starši. 

 

 OBVEZNOSTI  STARŠEV

 Za lažje sooblikovanje in uresničitev zastavljenih ciljev so potrebne tudi obveznosti staršev,

 ki se izkazujejo kot:

-          spoštovanje pravil hišnega reda v enoti vrtca;

-          spoštovanje Konvencije o otrokovih pravicah;

-          upoštevanje pravil določenih s Pravilnikom o varnosti otrok;

-          redno plačevanje odmerjenih plačil povezanih s Pravilnikom o plačilih staršev za programe vrtcev – oskrbnina.

 

DELOVNI ČAS VRTCA

 

Vsak delovni dan od 5.30 do 17.00 ure.

 

 

 

 

 

 

 


 

MOZAIK PRETEKLOSTI IN SEDANJOSTI

 

V letu 2008 je vrtec Pikapolonica Cerkvenjak praznoval 30 let delovanja.

 

ZGODOVINSKI UTRIP VRTCA

Otvoritev vrtca je bila 16.7.1978 leta in tu se je začela pisati zgodovina organizirane vzgoje in varstva predšolskih otrok v Cerkvenjaku Za predšolske otroke so se sicer že v predhodnem obdobju pojavljale različne  oblike varstva.

Vrtec je začel delovati kot dislocirana enota VVO » Marice Kerenčič « Lenart. Bil je zadnji  izmed vrtcev, ki so se gradili po krajevnih skupnostih v  občini Lenart.

Kako je prišlo do izgradnje vrtca ?

Krajani krajevne skupnosti Cerkvenjak so že nekaj let izražali željo po ustanovitvi vrtca. Njihovim željam je prisluhnila tedanja občina Lenart, ki je predlagala, da bi se v ta namen prenovila starejša stavba nasproti gasilskega doma » Galunova hiša «. Po pripovedovanju se tedanji predstavniki krajevne skupnosti s tem niso strinjali. Ovira je bila neprimerna lokacija, adaptacija pa bi bila dražja od novega objekta. Leta 1977 so se odločili za novogradnjo. V neposredni bližini nove osnovne šole je bil odkupljen Tušakov vinograd in gradnja se je pričela.

Prvi otroci so začeli vrtec obiskovati v septembru 1978. Sprejeli sta jih vzgojiteljica Tinka Titan in varuhinja Tončka Klajnošek, ki je opravljala še dela in naloge kuharice  ( priprava zajtrka in popoldanske malice, kosilo se je prinašalo iz šole ) in čistilke. Vključeni so bili otroci od 2 leta starosti do vstopa v šolo. Zaradi manjšega števila otrok so se po potrebi vključevali tudi učenci 1 razreda OŠ. V vrtcu Lenart obstaja natančen opis, da je tega leta bilo v vrtec Cerkvenjak  vključenih 18 otrok.  Vrtec je organiziral različne oblike dela za petletne otroke, ki niso obiskovali vrtca npr. cicibanove urice, brigadirski vrtec…. Le ti so se sprva vključevali v redni oddelek med šolskim letom v dopoldanskem času. Ob polni zasedbi oddelka pa v poletnih mesecih, v času šolskih počitnic Po dobrem letu je vzgojiteljico zaradi porodniškega dopusta nadomestila Justa Živko – poročena Štromajer. Ga. Justa je v vrtcu delala do 1.4.1986. Ker se je v Cerkvenjak vozila iz Šentilja, si je iskala službo bližje svojega doma. Zaposlila se je kot vzgojiteljica v otroški bolnišnici v Mariboru. Njeno delovno mesto je prevzela vzgojiteljica Marjeta Belna.

Število otrok, ki bi želeli organizirano vzgojo in varstvo se je iz leta v leto povečevalo. Starši so se začeli zavedati, da v družini ne zmorejo več pripraviti otroka na vse njegove družbene vloge, ki jih bo moral uresničiti v življenju. Skratka, da vrtec pri tem opravlja pomembno poslanstvo.

Pojavila se je potreba po še enem oddelku – jaslicah. Jaslični oddelek je v vrtcu začel delovati 22. 3. 1995. Vključeni so bili otroci od 1 – 4 leta starosti, skupina se je imenovala Kobacaji. Zanje sta skrbeli vzgojiteljica Marjeta Belna in pomočnica Tončka Klajnošek.

Za starejše otroke od 4 – 7 leta starosti se je v igralnico preuredila sejna soba v gasilskem domu. Za vzgojo in varstvo sta na začetku skrbeli vzgojiteljica Karina Žarn in pomočnica Sonja Ambrož, v novem šolskem letu 1995/96 sta njuno vlogo prevzeli vzgojiteljica Rozina Čuček in pomočnica Irena Kozar. Tam so se otroci » Gasilčki « dobro počutili vendar niso bili zagotovljeni vsi varnostni pogoji. Na vrtec v gasilskem domu ima večina zdaj že polnoletnih otrok lepe spomine.

Nujno je bilo nekaj storiti. Zgradil se je prizidek k obstoječemu objektu vrtca in otroci so se jeseni 1996 vrnili na staro lokacijo, vendar v nove prostore. Pri tem ima velike zasluge tedanji ravnatelj vrtca Lenart – dislocirane enote Cerkvenjak g. Darko Rebernik. Pohištvo ene igralnice smo si sicer delili, vendar smo bili zadovoljni in veseli, da smo spet skupaj. Z otroki so se vrnile vzgojiteljica Zinka Lorenčič in pomočnica Cvetka Košnik – po nekaj mesecih jo je nadomestila Irena Kozar.

Leta 1998 je vrtec praznoval 20 let delovanja. Ob tej priložnosti je bila otvoritev obnovljenega igrišča.

Novo obdobje se je za vrtec Cerkvenjak začelo septembra 1999 leta, ko je na novo ustanovljena občina Cerkvenjak sprejela odlok o ustanovitvi Javno vzgojno izobraževalnega in vzgojno varstvenega zavoda OŠ Cerkvenjak. S tem je vrtec postal sestavni del – enota tega zavoda.  

V letu 1999 je bil sprejet Kurikulum za vrtce, državni dokument, ki predpisuje cilje in strokovno doktrino, drugačno organizacijo časa in prostorov in narekuje da:

Predšolska vzgoja v vrtcu mora graditi na otrokovih zmožnostih in ga voditi k pridobivanju novih doživetij, izkušenj, spoznanj tako, da predenj postavlja smiselne zahteve oz. probleme, ki vključujejo otrokovo aktivno učenje, mu omogočajo izražanje, doživljanje ter ga močno čustveno in socialno angažira.

Predšolsko vzgojo je treba razumeti kot pomembno za predšolskega otroka in ne kot pripravo za naslednjo stopnjo vzgoje in izobraževanja. V kurikulu za predšolske otroke je na izvedbeni ravni nujen preplet različnih področij dejavnosti in preplet z dnevno rutino.

Kurikulum so začeli postopno uvajati v šolskem letu 1999/2000. V šolskem letu 2001/02 so ga obvezno začeli izvajati vsi vrtci v Sloveniji.

2000/01 smo se tudi mi vključili v postopno uvajanje kurikula.

V marcu 2000 je za kvalitetnejše bivanje otrok starejše skupine poskrbela občina Cerkvenjak z nabavo novih mizic in stolov.

V juniju istega leta smo izvedli delovno akcijo na igrišču vrtca. S pomočjo staršev in zunanjih sodelavcev smo izdelali leseni peskovnik, leseno hišico ter skalnjak z vodometom.

14.6.2000 se je od predšolskega obdobja poslovila zadnja generacija malih šolarjev oz. otrok, ki so obiskovali skrajšano pripravo na OŠ. Vsa leta od ustanovitve je vrtec v večini izvajal skrajšano pripravo na OŠ. Vodile so jo vzgojiteljice Zinka Lorenčič, Marjeta Belna, Dragica Brumen, Metka Čuš, Božidara Zakelšek, Rozina Čuček.

V šolskem letu 2000/01 se je OŠ Cerkvenjak vključila v program devetletke in skrajšana priprava otrok na OŠ ni bila več potrebna, saj so se v 1. razred vključili šestletni otroci. Od tedaj vzgojiteljica Rozina Čuček  opravlja dela in naloge druge učiteljice v 1 razredu.

V istem šolskem letu skupini v vrtcu spremenita ime:

KOBACAJI  -  ROŽICE

GASILČKI   -  METULJČKI

Vrtec dobi ime PIKAPOLONICA.  Znak vrtca pikapolonico je na fasado vrtca narisal Tomijev ati g. Branko Lorenčič.

V decembru 2000 smo izdali lastno publikacijo vrtca.

22.6.2003 je bila otvoritev novega igralnega prostora – pokrite terase.

Od 20.10. – 24.10.20003 , natančneje ob praznovanju tedna – meseca otroka so potekale prireditve v počastitev 25. obletnice  ustanovitve in delovanja vrtca. Otroci so ustvarjali v likovnem ateljeju pod vodstvom likovnega pedagoga Stanka Rijavca, srečali sta se prva in zadnja generacija otrok, pripravili smo razstavo likovnih del in fotografij, ki so nastale v vrtcu v 25 letih. Praznovanje smo zaključili s prireditvijo v večnamenskem prostoru OŠ. Ob praznovanju obletnice smo izdali publikacijo: » Naših 25 let «.

V šolskem letu 2003/04 sta obe igralnici dobili novo opremo prilagojeno otrokom in zahtevam kurikulu – otrokom dostopne police, igrače, različni kotički …  Skratka opremo, ki spodbuja iniciativo in ustvarjalnost otrok.

2004/05 smo se vključili v EKO PROJEKT, 22. 4 2005 smo posadili javor, podpisali eko listino, izdelali zloženko in 3.6. prejeli eko zastavo, ki jo vsako leto potrjujemo – skrbimo za čisto in urejeno okolje ter izvajamo druge dejavnosti iz tega področja.

Spomladi 2005 smo na igrišče namestili nova lesena igrala, otvoritev je bila 21.6.2005. Igralni park smo obogatili še v letu 2007 z igrali na vzmet in vrtiljakom.

Posodobili smo tudi kuhinjo z novo opremo, ki ustreza normativom HACCP PROGRAMA in sicer v šolskem letu 2005/06.

20.8.2005 se je upokojila pomočnica Tončka Klajnošek. Z otroki je v vrtcu ustvarjala 27 let, od njegove ustanovitve. Njeno delovno mesto je prevzela Veronika Mihelak.

 

Od 1978 – 1995 leta je vrtec v posameznem šolskem letu povprečno obiskovalo 23 otrok, od 1995 – 2005  povprečno 40 otrok in od tega leta naprej je bilo v vrtec vključenih 38 otrok.

 

V obdobju od 1978 – 2008 so nas uspešno vodili naslednji vodstveni delavci:

Marika Fekonja, Kristina Travnekar, Darko Rebernik, Jakob Matjašič, Mirko Žmavc.

 

Prostore vrtca sta čistili in urejali: Katarina  Purgaj in Danica Perkovič.

Potrebno je omeniti še naslednje strokovne delavke našega vrtca: Sonjo Laboš, Ladislavo Pečuh in Sašo Košnik.

 

 


 

 Oddelki 2017/2018

 

1. skupina

 

2. skupina

 

3. skupina

 

4. skupina

 

5. skupina

 

6. skupina

 

 

 


 

   Oddelki 2016/2017