Skoči na glavno vsebino

 

Svet staršev predlaga nadstandardne programe, daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah, daje mnenje o predlogu programa razvoja šole in o letnem delovnem načrtu, razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki, obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom, voli predstavnike v svet šole in opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
Je posvetovalni organ ravnatelja šole in je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku. Predsednik sveta staršev se izvoli za vsako šolsko leto posebej. Sestanki sveta staršev so običajno naslednji ponedeljek po dnevu, ko so organizirane govorilne ure. Predsednica sveta staršev je Melanija Zorko.

 

Člani Sveta staršev v šolskem letu 2023/2024

Predsednica: Melanija Zorko

Matična šola CerkvenjakPodružnična šola VitomarciVrtec CerkvenjakVrtec Vitomarci
1.a Maja Čuček1.b Nataša Fras ArnušAnita MajićMartina Rojs
2.a Simona Kramberger Koren2.c Mateja SedlašekMarko VajsJanja Rajh
2.b Sabina Krajnc Kocuvan3.b Petra KostanjevecPetra KrajncDenis Ljubec
3.a Rok Nartnik4.b Monika AjlecTadeja KranerPrimož Potočnik
4.a Martina Gomzi5.b Jožica HanželGabrijela Ploj Zavšek
5.a Andreja Kolar6.c Jerneja ČehMarcela Krničar
6.a Robert Hašaj Jerneja Belovič
6.b Mojca Borko
7.a Simona Fibras
7.b Lidija Borko
8.a Maja Murkovič
9.a Melanija Zorko

 


Zapisnik sveta staršev 17. 6. 2014
Zapisnik sveta staršev 5. 3. 2014
Zapisnik sveta staršev 30. 9. 2013
Zapisnik sveta staršev 27. 5. 2013
Zapisnik sveta staršev 28. 2. 2013
Zapisnik sveta staršev 1. 10. 2012

(Skupno 820 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost