Skoči na glavno vsebino
Dokument Prenos
Letna prijava na prehrano
Uradni zaznamek o spremembi ali preklicu prehrane

 

Dokument Prenos
Pravila o šolski prehrani

 

Dokument Prenos
Povezava do ankete o šolski prehrani
Rezultati ankete o šolski prehrani

 

Šola organizira za učence tri obroke: malico, kosilo in popoldansko malico.
Popoldanska malica je namenjena učencem od 1. do 5. razreda.
Pri pripravi in načrtovanju šolske prehrane upoštevamo smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno izobraževalnih ustanovah.

URNIK PREHRANE:
Malica – razredna stopnja (matična šola): 8.45 – 9.05
Malica – predmetna stopnja (matična šola) in podružnica Vitomarci : 9.35 – 9.55
Kosilo: 11.15 – 13.15
Popoldanska malica: 13.30 – 13.55

PREVZEM OBROKOV
Prevzem šolskih obrokov beležimo elektronsko (učenec pred prevzemom obroka odčita svoj ključek).
Če učenec ključek izjemoma pozabi doma, o tem obvesti učitelja, ki v namenskem obrazcu označi ročni prevzem obroka. Izguba ključka je plačljiva.

CENA OBROKOV
Cena šolske prehrane se bo spreminjala v skladu z gibanjem cen življenjskih stroškov. Spremenjene cene obrokov veljajo od 1. 10. 2023 naprej.
Malica: 1,10 EUR
Malo kosilo (od 1. do 4. razreda):
2,75 EUR
Osnovno kosilo (od 5. do 9. razreda): 2,99 EUR
Popoldanska malica: 0,75 EUR

PREHRANSKE OMEJITVE
Starši o posebnih prehranskih potrebah otroka obvestite organizatorja prehrane s potrdilom o medicinsko indicirani dieti, ki ga izpolni pediater ali zdravnik specialist.
Jedilniki se prilagodijo na podlagi mnenja izbranega zdravnika, v okviru zmožnosti in v skladu s pravili naše šole. Učencu se ponudi dietna prehrana od dne, ko predložite veljavno potrdilo o vrsti diete.
Starši ukinitev diete sporočite organizatorju prehrane preko obrazca o ukinitvi medicinsko indicirane diete.

LETNA PRIJAVA NA PREHRANO
V mesecu juniju starši izpolnite obrazec Prijava na prehrano za naslednje šolsko leto. Med šolskim letom lahko starši kadarkoli prijavite otroka na prehrano ali prekličete prijavo prehrane za nedoločen čas s posredovanjem Uradnega zaznamka o spremembi ali preklicu prehrane. Ustrezno izpolnjen Uradni zaznamek o spremembi ali preklicu prehrane starši oddate v tajništvu šole ali organizatorju prehrane. Preklic prehrane velja z naslednjim dnem po prejemu oz. z  dnem, ki ga določi oseba, ki je podala odjavo. Preklic prehrane za nazaj ni mogoč.

ŠOLSKA SHEMA
Šola je vključena v evropski projekt Šolska shema, v okviru katerega učencem enkrat na teden razdeljujemo sadje/ zelenjavo in vsak drugi teden mleko/ mlečne izdelke kot dodaten obrok.

ORGANIZATOR ŠOLSKE PREHRANE:
Jana Pernek, mag. prehrane
jana.pernek1@guest.arnes.si

(Skupno 1.273 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost